Aile Danışmanlığı Bakırköy

Çocuk/Ergen Odaklı Aile Terapilerinde, ailede yaşayan bütün bireylerle terapi yürütülür. Aile üyeleri arasındaki etkileşim ve iletişim, aile içindeki bağların niteliği, ailenin içinde yaşadığı sistem, ailenin işlevselliği önemlidir.

Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan, sorun yaratan olgunun, ailedeki olumsuz etkileşimin, olumsuz sistemin ürünü olduğu savına dayanılır. Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan pek çok sorunda, çocuk sorunu yansıtan, dikkat çekendir. Bu noktada; Çocuk Odaklı Aile Terapileri etkin olarak kullanılır

Ergen ve aile üyeleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşarak, açmazlara yol açtığı durumlarda, ergen ve ailesi ile birlikte; Aile Terapileri kullanılır.

Ergenin ve ebeveynin, özel yaşamına ilişkin konular Aile Terapisinde ele alınmaz. Bunun için gerekirse, ebeveyn ayrıca Çift Terapisine yönlendirilir.

Ergen de gerektiğinde, bireysel terapiye yönlendirilebilir. Aynı terapist ile hem aile hem birey terapisi yürütülemez. Farklı terapist önerilir.

Değişim, gelişim ve iyilik halinin yaratılması için ailenin tüm kaynaklarının seferber edilmesi sağlanır. Olumsuz etkileşimler değiştirilerek ailenin başa çıkma işlevleri güçlendirilir.

Çocuk/Ergen Odaklı Aile Terapileri

İnternet Bağımlılığı

Kendine zarar verme, pearcing, dövme, sorunları

Aile içindeki çatışmalar

Aile içi şiddet

Aile Travmaları

İstismar, ihmal, taciz, travma mağduru çocuk, ergen ve aileler

Meslek/okul seçimine yönelik sorunlar

Evden kaçma, madde kullanma, öz yıkıcı, suça yönelik davranış sorunları

Boşanma, çocuk ve gençler

Aile içi iletişim

Boşanma danışmanlığı,

Psikiyatrik hastalıklar ve aile

Boşanmış, yeniden evlenecek eşlere ve çocuklara yönelik destekler

Çocukluk ve ergenlik dönemine özgü cinsel gelişim sorunları

 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.elikapsikoloji.com sitesine ve site sahibi Meryem Gül Eren aittir. copyright © 2015 - 2023 - Sayaç : 141576
Bu sitede yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için kullanılamaz.