Bireysel Danışmanlık Bakırköy

Bireysel danışmanlık/ terapilerde odak noktası; bireydir. Bireyin içinde bulunduğu ruhsal, duygusal, sosyal süreçler ve nerelerde, nasıl sıkıntılar, tıkanıklıklar olduğu araştırılır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Travmatik yaşam deneyimlerine bağlı Travma Sonrası Stres BozukluklarıDepresyon (Hamilelik, doğum sonrası,menapoz,ergenlik dönemi depresyonları)

Somatik _bedensel Sorunlar (Psikolojik kökenli uykusuzluk, bedensel ağrılar Fibromiyalji,baş ağrıları)

Kaygı Ve Yaygın Anksiyete Bozuklukları (panik Bozukluk)

İlişki Sorunları

Stresle başa çıkma

Istismar, Taciz Ve Travmalar

Dürtü Kontrol Sorunları

Öfke Kontrol Sorunları

Kayıp Ve Yas Sorunları

Menapoz danışmanlığı

Yaşlılık danışmanlığı 

Kişinin içsel dünyada yaşadığı, gerilim ve sıkıntı kaynağı olan, sorunlara yol açan unsurlar,bireysel psikolojik danışmanlık sürecinde ortaya çıkarılmaya çalışılır. Diğer önemli bir boyut ise; kişinin dış dünya yani ötekilerle olan etkileşimidir. Söz konusu etkileşimin, olumlu- olumsuz, destekleyici ya da engelleyici vb. olup olmadığına bakılır. 

 Kişinin hem içsel dünyada nasıl yaşadığı hem de etkileşimsel, kişilerarası ilişkilerde ne yaşadığı birlikte ele alınır.

Terapi/destek için başvuru yapan birey ile birlikte, bir araştırma ve kendini keşfetme süreci başlar. Bu noktada, hem danışan konumundaki birey hem de terapist, terapinin gerçekleşebilmesi için önceden belirlenmiş, terapi olmasını mümkün kılan bazı kurallara uymak zorundadır. Bunlar,  danışan konumundaki kişi ile birlikte ilk görüşmelerde ele alınır. Belirginleştirilir. Hangi sıklıkta, hangi saatlerde, hangi maddi koşullarda görüşülebileceğinin netleştirilmesi gereklidir. Terapinin en önemli unsurlarından biri; güven, açıklık ve dürüstlüktür.

Danışanın da,  terapistin de bu konuda birbirlerine güvenmesi, dürüstlüğü çok önemlidir.  Danışanın da,  iyileştirici bir ilişkinin kurulabilmesi için asgari de olsa çaba harcamasını gerektirir. Danışan ile terapistin ilişkisinde mesafe ve gizliliğe yönelik kurallara uymak, her iki tarafın sorumluluğundadır.
 

 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.elikapsikoloji.com sitesine ve site sahibi Meryem Gül Eren aittir. copyright © 2015 - 2024 - Sayaç : 3346
Bu sitede yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için kullanılamaz.