MERYEM GÜL EREN
Psikolog Meryem Gül EREN
Çift /Aile/Yetişkin/ EMDR Avrupa Sertifikalı EMDR terapisti
Randevu hattı: 0544 570 21 26

Psikolog Meryem Gül Eren  kendi sesinden dinlemek için tıklayınız 

EĞİTİM

 • Lisans Eğitimi            : İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi/Psikoloji 1999 – 2003
 • Lise Eğitimi               : Antalya Sağlık Meslek Lisesi 1982 – 1986

İŞ DENEYİMİ                       

 • Elika Psikoloji ve Danışmanlık Merkezinde, hem kurucu, hem de Çift-Aile-EMDR Terapisti  olarak 2013’ten bu yana çalışmaktadır.

 • Ortam Ruh Sağlığı’nda Aile ve Yetişkin Terapisti.(Part time)2009-2013
 • Akdeniz Danışmanlık Merkezi. Yetişkin,Ergen,Aile Terapisti (part time) 2007-2014
 • Yedikule Psikiyatri Merkezinde Aile Ve Yetişkin Terapisti. 2010-2013
 • Kılavuz Eğitim Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 3 yıl eğitim koordinatörlüğü, 2 yıl Sorumlu Müdür ve Psikolog olarak çalıştı.   2004 – 2010
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özürlünün Toplum İçinde Rehabilitasyonu Projesinde Psikolog 2003 – 2004 :
 • İstanbul Üniversitesi, Zihinsel Engelliler Destek Derneği, İstanbul Özürlüler Merkezi işbirliği ile düzenlenen ev merkezli KAP Projesi“Aile Rehberi“   2001 – 2002
 • Şişli Etfal Hast. Nöroloji, Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi A.T.Ü. ve özel sektörde poliklinik hemşiresi. 1986 – 2002

TERAPİ EĞİTİMLERİ

EMDR 2.0 An Enhanced Version Of EMDR Therapy AD DE Jongh. S. Matthijssen Terapi Bilimleri Akademis  i2022 (8 saat)

Travma,Baplanma ve Utanç P. Ogden  Sensori Motor Psikoterapi Enstitüsü (9 saat) 2021

EMDR ile Anksiyete ve Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi R. shapiro EMDR Derneği 2021

Psikoterapistler için Tanı ve Ayırıcı Tanı Teori ve Beceri Kazandırma Eğitimi (3 saat )Prof Dr M. Yanık 2020

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Tanı ve Tedavisi Eğitimi 2. Düzey (DKB 7 saatlik eğitim) Prof. Dr Medaim Yanık 2020

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu  Tanı Tedavisi Eğitimi 1.Düzey (DKB 7 saat) Prof.Dr. Medaim Yanık 2019

Yas Terapisinde EMDR Terapisinin Kullanımı  EMDR Derneği 2019

Çocuğun Duygusal Yaralarını Sarmak Çocuk Psikoterapileri Derneği  2019

EMDR Avrupa Akredite Sertifikalı Terapisti EMDR EUROPE 2019

EMDR İle Yetişkinlerle Bağlanma Sorunları üzerine Çalışmak DBE 2019

Migren Ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi EMDR Derneği 2018

EMDR 2.Düzey Eğitimi DBE 2017

Aile Danışmanlığı Sertifikası 450 saat İZUSEM 2017

EMDR 1. Düzey Eğitimi (Sistematik Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 2016 Mayıs DBE

“Ailelerle Travma ve Kriz  2 Günlük Gönüllü Eğitimi ÇATED 2015

Premarital Counseling (Evlilik Öncesi Danışmanlığı) 2012 Eğitimci: William J.HİEBERT Çift Ve Aile Terapileri Derneği

Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: (Çift ilişkisinde)Aldatmada İyileşme (14 saat) 2012 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK

SATİR DÖNÜŞÜMSEL SİSTEMİK AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ ve SERTİFİKASI   (375 saat)   (2006-2010) Eğitimci: Sibel Erenel Usluer SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK

Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi: Terapide Ailelerle Çalışma (14 saat) 2010 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK

Satir Modeli: Çift Terapisi; Benzerlik ve Farklılıklarla Uyumlu Bir Şekilde Çalışma (14 saat) 2009 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK

Kriz Müdahale ve Klinik Değerlendirme (9 saat) 2008 Eğitimci: Dr. M. GAZİOĞLU, Dr. E. STROUP

‘Aile yeniden yapılandırma’ sürecini, süper vizör ve eğitim grubu eşliğinde, kendi ailesinde çalıştı. (9 saat)   2008

Satir Dönüşümsel Sistemik Terapide Bireyler ve Ailelerle çalışma (14 saat) 2007 Eğitimci: K. Maki BANMEN. SATİR INSTITUTE OF THE PACIFIK

Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi (40 saat) 2005-2006 Eğitimci: Dr.A. Karaosmanoğlu. PSİKONET

SEMPOZYUM-SEMİNER VE ÇALIŞTAYLAR

 • Travmatik Stres Kongresi Salgın Dersleri 2021
 • 1.Türkiye EMDR Kongresi 2021
 • “Adaptif Bilgi İşleme Modelini (AIP) ve EMDR Terapisini Zor Ve Kompleks Danışanlarda Kullanmak; Kurallara göre Gitmeyi ve Esnekliği Entegre Etmek Eğitimci; Udi Oren Ph.D. EMDR Derneği 2017
 • Terör ve Ruhsal Travma: Nasıl Başa Çıkabiliriz?  2017 Bilgi Üniversitesi Açık Üniversite Konferansları
 • OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk) ve EMDR.   EMDR Derneği 2016
 • 3.EMDR Sempozyumu EMDR Derneği 2016
 • Toplumda BarışAilede Barış Sempozyum ÇATED 2016
 • Cinsellik Ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi “Çocuğun Cinsel Eğitimi” Kursu. CETAD 2012
 • II. Ulusal RORSCHACH ve Projektif Testler Kongresi2012
 • Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları. Atölye Çalışmaları. Şema Terapi Sempozyumu, Jeffrey YOUNG.   2006
 • Anne ve Çocukla Psikanalitik Çalışma. PSİ Anne ve Çocuk Psikolojik Danışmanlık Merkezi.   2006
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri bölümünün ayda bir kez düzenlediği vaka toplantılarına katıldı. 2006
 • Analitik; Çocuk, Aile Değerlendirmesi İlk Görüşme.   Türk Psikologlar Derneği. 2006
 • XV. Ulusal Çocuk – Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi.   2005
 • Gelişimsel Nöro psikiyatri I. Otizm Sempozyumu. 2003
 • TEACCH Programının Temel İlkeleri. 2003
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Tanı, Etiyoloji ve Tedavi. 2003
 • Gelişimsel Geriliği olan Çocuklarda Küçük Adımlar Programı Sertifikası. 2002

ÇİFT AİLE TERAPİLERİ DERNEĞİ SEMİNERLER   (ÇATED 2016)

 • Çift İlişkisi Ve Teknoloji. Psikolog Nesteren Gazioğlu 2016
 • Duygu Odaklı Çift Terapisi. Psikolog Dr. Senem Zeytinoğlu 2016
 • Çift Terapisinde Terapödik Kartların Kullanımı. Uzm. Psikolojik Danışman Neylan Özdemir
 • Çiftlerle çalışırken Nörobiyolojik Yaklaşım PACT (Stan Tatkin)    Klinik Psikolog Eda Arduman 2016

RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER DERNEĞİ TEST VE EĞİTİMLERİ (Mürekkep Lekeleri Testi)

 • Ergenlik ve genç Yetişkinlikte Bipolar Bozukluklar ve Mani/Melankoli: Devamlılık mı? Yoksa Kesinti mi? 2015 Estelle Louet
 • Psikozlarda Kayıp Sorunsalları: Kuramsal ve Projektif Yaklaşım 2014 F.David Camps
 • Depresyon ve Psikopatolojilerde Projektif Testlerle Değerlendirme. 2010 C.  De Tychey                                                                                                                                                                                            
 • Ruhun ve Bedenin Hast. RORSCHACH ile Değerlendirilmesi. 2009 M. BAOUDİN
 • Kadınlarda Psikosomatik Hastalıklar ve RORSCHACH ile değerlendirilmesi. 2007 Marianne BAOUDİN.
 • Psikosomatik hastalarda RORSCHACH testinin yorumu ve vaka çalışması. 2006 Piero PORCELLİ, T.İ. TUNABOYLU  
 • Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi. 2005
 • Tanı ve Terapi sürecinde RORSCHACH ve T.A.T.’ nin Bütüncül Yaklaşımla Ele Alınması ve Vaka Çalışması. 2007
 • Tematik Algı Testi (T.A.T.) 2005 – 2006 T.İ. TUNABOYLU.   RORSCHACH Testi Psikanalitik Yorumu ve Vaka Çalışmaları. 2003 – 2005 T.İ. TUNABOYLU

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ SEMİNER

 • Gençlik Aşkları.     Gençlik Üzerine Tartışmalar VI.  2005
 • Yitik ve Yas. Gençlik Üzerine Tartışmalar V. 2004
 • Çocuk Psikanalizinde Çerçeve ve Oyun.   2004
 • Gençlerde İntihar ve İntihar Girişimi. Çocuk Ergen psikanalizi Çalışma Grubu 2001
 • Sır/Sınır Olarak Beden. Gençlik Üzerine Tartışmalar 2001

YETİŞKİN VE ERGENLERE YÖNELİK ÖLÇEK VE TESTLER

 • RORSCHACH Testi (Analitik Yaklaşım)
 • TEMATİK ALGI Testi   (T.A.T.)
 • MİNNESOTA Çok Yönlü Kişilik Envanteri   (M.M.P.I.)     

KİŞİSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK İÇİN PSİKANALİZ SÜRECİ

 • Kişisel olarak haftada 3 gün olmak üzere (5 yıl) PSİKO ANALİZ’ den geçerek, danışanlara rehberlik etmek için gerekli değişim ve dönüşüm sürecini deneyimledi. Psikiyatr- Psikanalist Vehbi KESER. 2004 – 2009                                    

UZMANLARA YÖNELİK EĞİTİMLER

 • Aile içi Cinsel İstismar Ve Satir Aile Terapisinin kullanılması, Vak’a sunumu 2012 Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitüsü

ÜYE OLUNAN DERNEK                

 • RORSCHACH ve Projektif Testler Derneği
 • Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)
 • EMDR Derneği

 

1986’de Antalya Sağlık Meslek Lisesini bitirip, 15 yıl Ebe-Hemşirelik yaptıktan sonra,

Psikoloji Lisans Eğitimini tamamlamıştır.

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.elikapsikoloji.com sitesine ve site sahibi Meryem Gül Eren aittir. copyright © 2015 - 2024 - Sayaç : 10594
Bu sitede yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için kullanılamaz.