Psikolojik Testler bakırköy

Psikolojik danışmanlık/psikolojik destek sürecinin sağlıklı yapılabilmesi, bireyin daha iyi tanınabilmesi ve rehberlik edilebilmesi için gerektiğinde psikolojik test ve ölçekler, envanterler kullanılmaktadır.

Kişilik testleri, ölçek ve envanterler; bireyin yaşadığı içsel, zihinsel sorunlara ışık tutmaya yardımcı araçlardır.Testlerin sonuçları asla kat'i, net, değişmez değildir. Kesin ifadeler geçerli değildir. Bireyin belli bir andaki başa çıkma, duygularını tanıma, nasıl yönettiğini anlama, kişiler arası ilişki kurma kapasitesi, kendilik, dış dünyaya yönelik algılamaları danışmanlık/terapi süreci için gereklidir.

Zeka, Dikkat, gelişim testleri de benzer şekilde, kişinin var olan kaynaklarını görebilmek, zayıf ve güçlü yanları fark ederek, kendisini yönetmesine ve gelişmesine katkı sunmak hedeflenir.

Psikolojik testlerin sonuçları genellikle bireye verilmez. Değerlendirmeyi yapacak terapist, hekim, danışman, kurumsal yerlere ve uzmanlara sonuçlar verilebilir. 

Aile ve bireye sözlü olarak ve danışmanlık süreci içinde geri bildirimler yapılır. Test ve ölçeklerin geçerli olduğu süreler vardır.

Psikolojik test ve ölçeklerin geçerlik, güvenirlik çalışmalarının olması gerekir. Sanal ortamda yapılan testlerden bu anlamda çok farklıdır.

Yetişkin Psikolojik Testlerinden bazıları;

 • RORSCHACH Mürekkep Lekeleri Testi, (Analitik Yaklaşım)
 • Tematik Algı Testi, (TAT)(Analitik Yaklaşım)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Çocuk ve Ergen Psikolojik Test ve Ölçeklerinden bazıları;

 • WİSC-R (Çocuklar için standardize zeka ölçeği)
 • R.B.CATTEL Zeka Ölçeği
 • BENDER GESTALT MOTOR ALGI Testi
 • METROPOLİTAN Okul Olgunluk Testi
 • BENTON Görsel Bellek Testi
 • GOODENEOUGH İnsan Çiz Testi
 • KOPPİTZ İnsan Çiz Testi (Dinamik ve Standardize)
 • Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)
 • DENVER II Gelişim Testi
 • LUİSA DÜSS Psikanalitik Hikaye Testi
 • Çocuklar için Tematik Algı Testi (C.A.T.)
 • Bir İnsan, Aile, Ağaç Çiz Testleri 

 

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.elikapsikoloji.com sitesine ve site sahibi Meryem Gül Eren aittir. copyright © 2015 - 2023 - Sayaç : 100029
Bu sitede yer alan yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için kullanılamaz.